Actinoma 30 Mg 30 Gr Jel
Analjezik, antipiretik ve antienflamatuar.

Dozaj
Günde 3-4 kez.

Annelik ve emzirme
Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyonlar
aşırı duyarlılık.Koroner cerrahi ağrılarındakullanılmamalı.Fetusta duktus arteriosusun erken kapanmasına yolaçabileceğinden gebeliğin son döneminde kullanılmamalı.

Etkileşim
ACE inhibitörleri, aspirin, furosemid, thiazidler, lityum,methotreksat, siklosporin, nonsteroid antienflamatuarlar, oralantikoagulanlar.

Sık yan etkiler
bulantı, kusma, dispepsi, karın ağrısı, diare,konstipasyon, somnolans, insomni, baş dönmesi, baş ağrısı, sersemlik.